บริษัท ดูราเคม จำกัด

บริษัท ดูราเคม จำกัด คือบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ เคมีอุตสาหกรรมและเคมีก่อสร้างไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์ของการทำสีทับหน้า (COATING PRODUCT) หลายผลิตภัณฑ์อย่างเช่น สีสะท้อนความร้อนสำหรับทาบ้านหรือทาอาคาร (Duflex Ceramic), สีทาทนไฟ (Dufireshield #682), สีทาพื้นอีพ๊อคซี่, สีพ่นกระเบื้อง, สีทาสนามกีฬา และสีทากันซึม.

ดูราเคม เป็นบริษัทขนาดเล็ก มีพนักงานทั้งหมด 25 คน ตั้งอยู่ที่ 24/9 หมู่3 ซอยไกรศักดาวัฒน์ ถนน เทพารักษ์ ตำบลบางปลาอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารท่านแรก
(คุณไพโรจน์ พฤกษ์ชาติศิริ) จะคอยเน้นย้ำอยู่เสมอเรื่องคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์เพื่อจะทำให้ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามมาตรฐาน ก่อนถึงมือลูกค้า มาจนปัจจุบัน ผู้บริหารรุ่นหลังก็ยังคงและรักษาและเน้นย้ำเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก

ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ดูราเคม จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพมาตลอด 30 ปี ตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้งทางบริษัท ดูราเคม จำกัด ไม่เคยที่จะหยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงเรื่องคุณภาพให้ดีและให้เหมาะสมกับลูกค้า มาโดยตลอด อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้ผ่านการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในสินค้าของทาง บริษัท ดูราเคม จำกัด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัท ดูราเคม จำกัด มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมและเหมาะสม กับงานของลูกค้ามากที่สุด เพื่อความพึงพอใจ และเพื่อให้เป็นที่ไว้ใจแก่ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เทคโนโลยี

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่มีประสิทธิภาพและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ผู้บริโภค

บริษัทฯจะผลิตสินค้าเคมีอุตสาหกรรม ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคให้มากที่สุด

สังคม

บริษัทฯ จะมุ่งสร้างแบรนด์ เพื่อครองใจผู้บริโภคตลอดไปบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภคเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว