บริษัท ดูราเคม จำกัด

โทรศัพท์: 02-312-1719-20
โทรสาร: 02-750-7576
24/9 หมู่ 3 ซอยไกรศักดาวัฒน์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540