ประวัติบริษัท

ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ดูราเคม จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพมาตลอด 30 ปี ตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้งทางบริษัท ดูราเคม จำกัด ไม่เคยที่จะหยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงเรื่องคุณภาพให้ดีและให้เหมาะสมกับลูกค้า มาโดยตลอด อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้ผ่านการทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในสินค้าของทาง บริษัท ดูราเคม จำกัด

2531

เมื่อปี 2531 บริษัท ดูราเคม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น โดย นายไพโรจน์ พฤกษ์ชาติศิริ
บริษัท ดูราเคม เป็น บริษัทที่พัฒนาสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับ สีอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม และเคมีก่อสร้างทางผู้ก่อตั้งบริษัทได้เน้นเรื่องการพัฒนาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการและ
ผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทางเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่เหมาะสมที่สุด
สำหรับงานของลูกค้า ด้วยประสบการณ์ที่ชำนาญของผู้ก่อตั้งบริษัท ทำให้สินค้าขอทาง ดูราเคม เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพมาตลอด และยังเป็นบริษัทของคนไทย ร้อยเปอร์เซ็น
2532

เมื่อปี 2532 บริษัท ได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพื้นหลายตัว ไม่ว่าจะเป็นพื้นอีพ๊อคซี่ พื้นสนามกีฬาต่างๆ จนเป็นที่รู้จักอย่างมาก ทั้งเรื่องคุณภาพ และ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการทำพื้นโรงงานและ พื้นสนามกีฬา

2536

จนเมื่อปี 2536 บริษัท ดูราเคม จำกัด ก็ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้ผลิตสินค้า (OEM) ให้กับ บริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งในประเทศจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ทางบริษัทเน้นย้ำเสมอคือ “ การพัฒนาสินค้า ให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ คุณภาพของสินค้าและการบริการที่รวดเร็ว เป็นหัวใจหลักของทางบริษัท ดูราเคม จำกัด ”
2548

เมื่อปี 2548 ทางบริษัท ได้ออกสินค้าหลายตัวภายใต้ชื่อของบริษัทเอง และที่มีการพัฒนาให้ใกล้กับชีวิตประจำวัน ของผู้บริโภคมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสีสะท้อนความร้อน นั้นคือ DUFLEX CERAMIC และ สีทนไฟที่ใช้ในโครงสร้างอาคารและโรงงานเพื่อป้องกันอัคคีภัย หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ DUFIRESHIELD #682 บริษัท ดูราเคม จำกัด ยังเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกแรกที่สามารถทำให้สีทนไฟผ่านมาตรฐานของการทดสอบอีกด้วย

ตั้งแต่ 2531 ถึงปัจจุบัน ทางบริษัทยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าของทางบริษัท ปัจจุบันมีโครงการมากมายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ดูราเคม จำกัด ไม่ว่าจะเป็นสีพ่นกระเบื้องหลังคา สีพื้นอีพ๊อคซี่ สีสะท้อนความร้อน และสีทาทนไฟ เป็นต้น

ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทพัฒนาสินค้าหลายตัวภายใต้ยี่ห้อ ดูราเคม และกำลังก่อตั้งส่วนพัฒนาเล็กๆที่ใช้ชื่อว่า CHEMICAL CHEF BY DURACHEM เพื่อเป็นส่วนที่ทำงานให้ใกล้มาขึ้นกับผู้บริโภคที่เป็นลูกค้า กลุ่มเล็ก ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการจำนวนมาก ไปใช้ในงานที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง